Vítejte můžete se přihlásit nebo registrovat.

O naší lince

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie.

První Linka důvěry v Evropě byla založena v Londýně roku 1953.

V naší republice založil první Linku důvěry MUDr. Miroslav Plzák CSc. v Praze roku 1964.Tato Linka důvěry měla zpočátku užší zaměření než mají tyto instituce v současnosti. Byla zaměřena hlavně na prevenci sebevražd a na pomoc klientům, kteří trpěli depresivními stavy. Dnes je náplň Linek důvěry mnohem širší. Veřejnost se stále ještě mylně domnívá. že se na Linku důvěry obracejí jen lidé duševně nemocní.

Pomoc na LD SOS vyhledávají jak starší jedinci, tak lidé s různými poruchami, potížemi a problémy. Toto pracoviště působí ve smyslu léčebně preventivní péče, což má velký význam pro předcházení poruch a nemocí psychických, ale i fyzických. Kontaktují nás lidé, kteří se dostali do psychických těžkostí, které mají často podobu krizových stavů, do kterých se často dostávají pří překonání náročných životních událostí.

Nejčastěji řešíme s klienty problematiku ve vztazích rodinných, partnerských, pracovních, výchovných. Dále jsou to problémy zdravotní, generační, sexuální, sociálně právní, školní. Kromě zdravých jedinců se na nás obracejí ti, co trpí tzv. reaktivními stavy a neurozami. Stále častěji nás vyhledávají klienti a rodinní příslušníci s problematikou závislostí na drogách, alkoholu a automatech.

Informace o nás naleznete v tomto dokumentu: Prezentace LD SOS.pdf       Prezentace Centra psychoterapie.pdf