Vítejte můžete se přihlásit nebo registrovat.

Komu pomáháme

Linka důvěry SOS vám nabízí:

 • anonynmí pomoc ve formě telefonického kontaktu

 • pomoc formou osobní návštěvy

 • anonymní pomoc studentům a pedagogům

 • V době naší nepřítomnosti jsou klienti přesměrováni na Centrum služeb PrahaPos

Poskytujeme Vám pomoc ve Vašich problémech:

 • zátěžové situace

 • krizové a stresové stavy

 • mezilidské vztahy

 • problémy zdravotní, sociální, rodinné, partnerské, pracovní, výchovné, problémy drogových a jiných závislostí a jejich důsledků

Realizujeme projekty:

 • pomoc osobám v krizi - telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství

 • sebepoznávání

 • komunikace

 • asertivní chování

 • relaxace

 • prevence psychosomatických onemocnění

 • psychoterapie

 • prevence kriminality

 • pomáháme při řešení problému závislostí

 • nabízíme pomoc obětem trestných činů a jejich blízkým

 • naše preventivní osvětové aktivity probíhají za podpory Magistrátu města a sponzorů

  Jedná se o akce zaměřené zejména na děti, mládež, rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost-

  dále na podporu činnosti směřující k zapojení dětí z problémových skupin.

  Organizujeme je od samého začátku vzniku našeho pracoviště od roku 1994.