Vítejte můžete se přihlásit nebo registrovat.

Historie linky

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

je nestátní zdravotnické zařízení (telefon -0326/741481 ), které vzniklo v září 1994

Linka důvěry -poskytuje krizovou intervenci ve formě telefonické pomoci, nebo ve formě osobních návštěv. Někteří klienti využívají možnosti anonymity. Často se nás lidé ptají, kdy nastal čas obrátit se o pomoc a s čím. Odpovídáme se vším, co nám vadí v naší psychické stabilitě se stavy tísně, bezradnosti a nejistotě. Každý je jinak vybaven pro život po stránce osobnostní, psychické a sociální. Každý prožívá jinak životní události,krizové stavy. Centrum psychoterapie -zde poskytuje pomoc lidem v podobě psychoterapie individuální, skupinové a rodinné. Předchází rozhovor s psychiatrem, který doporučí vhodnou formu psychoterapie v případě nutnosti navrhne psychofarmaka, které klient užívá po určitou dobu.

U klienta, který trpí duševními i tělesnými potížemi a nebyl u něho zjištěn odbornými vyšetřeními organický podklad se jedná převážně o potíže neurotického původu. Pramení většinou z tzv. vnitřních konfliktu, často dlouhodobých, které souvisí s vývojem, vlastnostmi a postoji klienta. Potíže neurotického původu mohou být nejrůznějšího druhu. Závratě, nechutenství, nadměrné pocení, červenání, pocity brnění, svědění, nespavost, poruchy zraku, sluchu, bolesti tělesných orgánu,pohybového ústrojí atd. K neurotickým potížím dále patří stavy napětí, vyčerpanosti, únavy.

Dalším příznakem bývají úzkosti (člověk má obavu a neví z čeho). Neurotické potíže mívají někteří lidé v podobě tzv. nutkavých myšlenek, které dotyčného "nutí", aby něco udělal, v případě, že to neudělá, že se něco zlého stane. Má "nutkání" vracet se jestli zamkl dveře, zavřel plyn, nebo světlo apod. Nebo má nutkavé strachy z ostrých předmětů, z otevřeného prostranství, nebo uzavřené místnosti, dopravních prostředků, hloubky atd. Tyto stavy se většinou nedají zvládnout vůlí. Někdy se dostavují poruchy koncentrace, pocity méněcennosti, stavy nejistoty, hlavně ve vztazích mezi lidmi.

K neurotickým potížím patří obavy z nemoci, vztahování chorobných příznaků na sebe. S neurózou souvisí i tendence řešit vlastní problémy nikoliv rozumnou cestou (asertivně) ale nepřiměřenými výbuchy, kterými se situace zhoršuje. Lidé, kteří trpí neurotickými tělesnými příznaky, nemohou většinou pochopit, že tyto příznaky jsou skutečně způsobeny duševními příčinami. Nevěří, že by duševní prožitky mohly mít tak mocný vliv a domáhají se dalších tělesných vyšetření. Někteří klienti považují diagnózu např. neurózy za zlehčení svých potíží, za projev nedůvěry lékaře, za konstatování, že si své potíže namlouvají, nebo je simulují. Příbuzní těchto klientů se jim snaží potíže vymluvit, nebo je přesvědčit, že stačí mít jen silnou vůli a na potíže nemyslet. Neví, že neuróza je onemocnění. Někdy se ale k neuróze mohou přidat potíže, způsobené tělesnou nemocí.

Jindy se neuróza může kombinovat 5 různými závislostmi např. na alkoholu, lécích, drogách. Tehdy je nutné začít u léčby závislosti. Příčiny neuróz -převážně zasahují hluboko do minulosti klientů, kteří si prožili nějakou negativní zkušenost ve vztazích (nejčastěji s rodiči), která se jich silně dotkla (trauma) a kterou si přenášejí nevědomky do nějakého současného vztahu, kde je nějaká podobnost. Dosti typickým příkladem bývá příliš autoritativní výchova (někdy až despotická), kdy děti prožívají pocity křivdy, lítosti mnohdy navíc potlačované: často se děti takto vychované naučí reagovat vzdorem a to nejen na výtky a tresty neoprávněné, ale i požadavky oprávněné. Tento způsob se přenáší do vztahu k autoritám. Tito lidé mají tendence v dospělosti reagovat na lidi, které vnímají jako autority nepřiměřeně, tím se dostávají do konfliktů, pociťují další křivdu a nastává bludný kruh.