Vítejte můžete se přihlásit nebo registrovat.
Vítejte na našich stránkách Zavolejte si pro pomoc a radu! Zavolejte si pro pomoc a radu!
Linka důvěry Mladá Boleslav

Pomoc na LD SOS vyhledávají jak starší jedinci, tak lidé s různými poruchami, potížemi a problémy. Toto pracoviště působí ve smyslu léčebně preventivní péče, což má velký význam pro předcházení poruch a nemocí psychických, ale i fyzických. Kontaktují nás lidé, kteří se dostali do psychických těžkostí, které mají často podobu krizových stavů, do kterých se často dostávají pří překonání náročných životních událostí.

Nejčastěji řešíme s klienty problematiku ve vztazích rodinných, partnerských, pracovních, výchovných. Dále jsou to problémy zdravotní, generační, sexuální, sociálně právní, školní. Kromě zdravých jedinců se na nás obracejí ti, co trpí tzv. reaktivními stavy a neurozami. Stále častěji nás vyhledávají klienti a rodinní příslušníci s problematikou závislostí na drogách, alkoholu a automatech.

 

Linka důvěry Mladá Boleslav